معرفی شرکت

با سلام

 در سال 1902، بنیانگذار شرکت ایچی جیرو نوبی برای اولین بار تکنولوژی "لوله های فولادی تولیدی به روش کشش سرد" را که در آلمان آموخته بود وارد ژاپن کرد. در سال 1921، نوبی شرکت ما را در شهر اوزاکا تأسیس نمود. سپس به تولید و فروش لوله های فولادی و ارائه محصولات و خدماتی پرداخت که به نیازهای مشتریان پاسخ می داد. 

 ما با داشتن قدمتی 100 ساله در زمینه تکنولوژی و در عین حال حرکت رو به جلو با نوآوری، همچنان به ساخت محصولاتی که ارزش افزوده بالایی دارند ادامه می دهیم. 

 ما باور داریم که با تمرکز بر تبدیل آهن به شکل های مختلف و توانایی پاسخگویی به نیازهای گوناگون، از طریق غنا بخشیدن به حوزه های متعارف و مشارکت در حوزه های تازه قادر به کمک به توسعه و شکوفایی جامعه هستیم. 

 ما در حین انجام حداکثر تلاش خود برای توسعه مشتریان خواستار تداوم حمایت شما هستیم.

کلیات

شرکت لوله فولادی اوزاکا، با مسئولیت محدود نام تجاری
Hariokita 813-1, Sasebo city, Nagasaki, Japan دفتر مرکزی
1921/07 تاریخ بنیانگذاری
1933/12 تأسیس
100,000,000 ین ژاپن سرمایه
مارس دوره حسابرسی
CEO Tsuyoshi Sakane نماینده
Nippon Steel Corporation پیوند سرمایه/تکنولوژی
قطعات زمین 67,464.76 ㎡ ساختمان ها 31,081.00 ㎡ منطقه دفتر مرکزی
Tokyo, Osaka, Hiroshima, Kokura, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Omuta, Sasebo دفتر

احترام گذاشتن به آهن. موفقیت با آهن.

ارزش

VALUE

ما می خواهیم به زندگی معنا ببخشیم. ما در محل کار که یک سوم عمر خود را در آنجا صرف می کنیم، با به کارگیری حداکثر توان خود و انجام کارهایی که برای مشتریان کاملاً رضایت بخش باشد، در پی توسعه و شکوفایی اجتماعی هستیم.

مأموریت

MISSION

شرکت ما با تمرکز بر کار با آهن که معیاری از توسعه فرهنگی است در پرتو روحیه مشارکت در جامعه و ارائه مشاوره به مشتریان همراه با شرایط برابر با اعتماد و صداقت به منظور پاسخگویی به نیازهای زمانه تأسیس شده است.

چشم انداز

VISION

ما با انطباق دادن خود با تغییرات محیطی و توسعه مداوم که از طریق روحیه همواره پیشگام بودن محقق شده است، قصد داریم که قهرمان جهان صنعتی باشیم.

معرفی لوله های فلزی و گروه اوزاکا

فروش هر واحد(Million JPY)
9040
تعداد کارکنان
122
فروش تجمیعی(Million JPY)
12889
تعداد تجمیعی کارکنان
418