Tôn trọng sắt. Thành công cùng sắt.

Sản xuất và phân phối ống thép: hai mặt

Năm 1902, sau khi nhà sáng lập Ichijiro Nobe lần đầu tiên giới thiệu công nghệ “ống thép kéo nguội” học được khi còn ở Đức vào Nhật Bản, ông bắt đầu làm việc trong lĩnh vực phát triển xã hội thông qua đồ sắt bằng các hoạt động chú trọng sản xuất và kinh doanh ống thép. Hiện nay công ty đặt tại thành phố Sasebo, gồm 9 trung tâm hoạt động trên toàn Nhật Bản và đã được xây dựng thành một hệ thống mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ

Kích thước linh hoạt


Sản xuất đường kính cực nhỏ, cực dày và cực dài
Hình dạng đặc biệt


Ống thép với đường kính tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí
Phân loại


Tuân thủ các tiêu chuẩn phân loại và các tổ chức thẩm định khác nhau
Đóng tàu


Ống thép sử dụng đáng tin cậy trong ngành công nghiệp đóng tàu
Nhà máy lọc dầu


Hỗ trợ hoạt động cho các nhà máy lọc dầu
Giao hàng JIT


Vận chuyển nội bộ và liên minh để giao hàng đúng hẹn
Ô tô


Kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành công nghiệp phụ tùng ô tô
Thực phẩm


Ống thép cho thiết bị nông nghiệp và ngành công nghiệp thực phẩm
Hãy liên lạc với chúng tôi


Hãy hỏi với chúng tôi không chỉ riêng về ống thép