Ống trao đổi nhiệt đặc biệt

Ống nhiệt hiệu quả

Ống có vây thấp

Ống vây bằng vít cán

Ống có vây bên trong

Ống gân bên trong

Ống thép xoắn

Ống xoắn ốc

Ống rãnh xoắn

Ống có xoắn ốc bên trong

Sức cản

Ống hai lớp

Ống mạ nhôm nóng chảy

Lắp ráp

Ống thép cong chữ U

Ống định hình