การผลิตและการจัดจำหน่ายท่อเหล็กกล้า: สองด้าน

ในปี 1902 หลังจากที่ Ichijiro Nobe ผู้ก่อตั้ง ได้แนะนำเทคโนโลยี “ท่อเหล็กดึงเย็น” ซึ่งเขาได้เรียนรู้ขณะที่อยู่ในเยอรมนีเข้ามาในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เขาเริ่มทำงานพัฒนาสังคมผ่านงานเหล็ก ที่เน้นการผลิตและการจำหน่ายท่อเหล็ก ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบะ มีศูนย์ปฏิบัติการ 9 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น และได้วางระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

บริการ

ขนาดพิเศษ


การผลิตท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กพิเศษ หนาพิเศษ และยาวพิเศษ
รูปร่างพิเศษ


ท่อที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เสมอกัน เพื่อลดต้นทุน
การจัดหมวดหมู่


การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจำแนกประเภทต่าง ๆ
การต่อเรือ


ท่อเหล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการต่อเรือ
โรงกลั่น


การสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับโรงกลั่นน้ำมัน
การจัดส่ง JIT


การขนส่งของบริษัทและพันธมิตรด้วยการจัดส่งแบบ JIT
ยานยนต์


ประวัติการทำงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยาวนาน
อาหาร


ท่อเหล็กสำหรับอุปกรณ์การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
ถามเรา


ถามเราเพิ่มเติมเรื่องท่อเหล็ก