มาตรฐานสำหรับหม้อไอน้ำเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ Standards

มาตรฐานและใบรับรองของเรา

เราสามารถผลิตตามมาตรฐานหลายชนิด

ใบรับรองอุตสาหกรรม JIS, ASTM, ASME, BS, DIN, SAE, EN
มาตรฐานการจำแนกประเภท NK, DNV-GL, LR (Lloyd's), BV, ABS, CCS, KR

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับหม้อไอน้ำท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและท่อแรงดัน

ด้านล่างเป็นระบบมาตรฐานบางอย่างในช่วงการผลิตของเรา อย่างไรก็ตามในบางกรณีเราสามารถผลิตออกมาจากระบบนี้
ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม